آموزش زبان HTML (جلسه ۴۹)

به کارگیری از تگ caption در جداول اچ تی ام ال (html)

گاهی اوقات در طراحی صفحات وب نیاز داریم تا برای جداول خود یک عنوان در نظر بگیریم که این کار با استفاده از تگ <caption> امکان پذیر است. برای آشنایی با این تگ، کد زیر را وارد ویرایشگر متن خود می کنیم:

<!DOCTYPE html>
<html>
   
  <head>
    <title>asrefonon</title>
  </head>
   
  <body>
    <table border="1">
      <caption>This is a table</caption>
      <tr>
        <td>item 1</td>
        <td>item 2</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>item 3</td>
        <td>item 4</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>

در ارتباط با به کارگیری تگ <caption> این نکته را همواره می بایست به خاطر داشته باشیم که جایگاه قرار گیری این تگ بلافاصله پس از تگ <table> است:

استفاده_از_تگ_caption_در_ساخت_جداول_اچ_تی_ام_ال

همانطور که در تصویر فوق مشخص است، عنوانی برای این جدول تحت به صورت This is a table در نظر گرفته شده است.

221

اسماعیلی هستم مدیر عصر فنون. فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT)