آموزش زبان HTML (جلسه ۵۳)

به کارگیری از reset در فرم های اچ تی ام ال (HTML) برای حذف نوشته های داخل فرم

یکی دیگر از مقادیری که می توان برای type در نظر گرفت reset است. کاری که reset انجام می دهد این است که کلیه اطلاعات فرم را پاک می کند:

<!DOCTYPE html>
<html>
   
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>asrefonon</title>
  </head>
   
  <body>
    <form action="send-form-information.php" method="post">
      <input type="text" name="fistName">
      <input type="reset" name="resetForm" value="پاک کردن فرم">
    </form>
  </body>
</html>

همانطور که در کد فوق می بینیم ابتدا یک فیلد برای وارد کرد نام ایجاد کرده ایم. سپس در دومین تگ <input> مقدار type را برابر با reset قرار داده ایم. حال فرض کنیم که در فیلد اول کلمه ای را وارد می کنیم. با کلیک روی دکمه “پاک کردن فرم”، اطلاعات فرم پاک می شوند:

استفاده_از_reset_در_فرم_های_اچ_تی_ام_ال

حال چنانچه بخواهیم دکمه پاک کردن فرم را غیر فعال کنیم می بایست کد فوق را به صورت زیر تکمیل نماییم:

<body>
    <form action="send-form-information.php" method="post">
      <input type="text" name="fistName">
      <input type="reset" name="resetForm" value="پاک کردن فرم" disabled="disabled">
    </form>
  </body>

به منظور غیر فعال کردن یک فرم می توان از Attribute یی تحت عنوان disabled استفاده کرده و مقدار آن را برابر با disabled قرار دارد. اکنون مجدد مرورگر خود را به روز رسانی می کنیم:

استفاده_از_دستور_disabled_در_فرم_های_اچ_تی_ام_ال

می بینیم که دکمه از این پس قابل کلیک کردن نیست و غیر فعال شده است.

221

اسماعیلی هستم مدیر عصر فنون. فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT)