آموزش زبان HTML (جلسه ۵۴)

استفاده از url به منظور وارد کردن آدرس های اینترنتی در فیلدهای فرم اچ تی ام ال (HTML)

چنانچه بخواهیم فیلدی ایجاد کنیم که از آن طریق کاربران بتوانند آدرس وب سایتی را وارد فرم کنند می بایست از کد زیر استفاده کنیم:

<!DOCTYPE html>
<html>
   
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>asrefonon</title>
  </head>
   
  <body>
    <form action="send-form-information.php" method="post">
      <input type="url" name="web_address">
    </form>
  </body>
</html>

همانطور که در کد فوق مشاهده می شود مقدار type را برابر با url قرار داده ایم. مرورگر را به روز رسانی می کنیم:

وارد_کردن_آدرس_سایت_در_فرم_های_اینترنتی

همانطور که در تصویر فوق مشخص است آدرس کامل سایت گوگل را وارد کرده ایم. حال آدرسی ناقص بدون //:http را به صورت زیر وارد می کنیم:

وارد_کردن_ناقص_آدرس_سایت_در_فرم_های_اینترنتی

می بینیم که آدرس را به صورت ناقص وارد کرده ایم. پس از وارد کردن آدرس وب و فشردن دکمه Tab روی کیبورد می بینیم که با یک رنگ قرمز به ما نشان داده می شود که آدرس صحیح وارد نشده است.

221

اسماعیلی هستم مدیر عصر فنون. فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT)