آموزش CSS – نحوه کامنت گذاری در کدهای سی اس اس (CSS) (جلسه ۱۳)

همانطور که می دانیم در زبان اچ تی ام ال برای کامنت گذاری از علامت های <–       –!> استفاده می کنیم اما در کدهای سی اس اس بایستی از روش دیگری برای کامنت گذاری استفاده کنیم.
پیش از توضیح پیرامون نحوه کامنت گذاری در کدهای سی اس اس به یک توضیح کوتاه در مورد ماهیت کامنت ها می پردازیم. به طور کلی منظور از کامنت های سی اس اس (CSS) نوشته هایی است که در حین خواندن کدهای سی اس اس (CSS) از دید مرورگر پنهان می مانند. در واقع علت به کار گیری کامنت ها در کدهای اچ تی ام ال و سی اس اس این است که توضیحاتی را به کد خود اضافه کنیم که در ویرایش های آتی به عنوان راهنما هم برای خودمان و هم برای دیگر طراحان مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر با استفاده از کامنت ها می توانیم در کدهای سی اس اس (CSS) خود بنویسیم که چه کدی به کدام بخش از فایل اچ تی ام ال (HTML) مربوط است.
برای نوشتن کامنت ها در زبان سی اس اس (CSS) به صورت زیر عمل می کنیم:

/* This is a CSS comment */
/* This
   is another comment
*/
body {
   font-family:sans-serif;
   /*This is another comment */
}

همانطور که در کد فوق می بینیم ابتدا یک علامت / قرار داده سپس علامت * را تایپ می کنیم. از این پس هر چیزی که بنویسیم به صورت کامنت در خواهد آمد تا این که کامنت خود را ببندیم. برای به اتمام رساند یک کامنت ابتدا علامت * را نوشته سپس علامت / را تایپ می کنیم.
همانطور که در کد فوق مشخص است کامنت های سی اس اس (CSS) را هم می توان در یک خط، در بیش از یک خط و حتی داخل Declaration نوشت. علاوه بر این همانطور که در کد زیر می بینیم به صورت فارسی هم می توان به نوشتن کامنت پرداخت:

/* این یک کامنت است */
 body {
    font-family:sans-serif;
}

 

221

اسماعیلی هستم مدیر عصر فنون. فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT)