معرفی نرم افزار DarkComet RAT Remover

Rat چیست ؟

رات ها ترکیبی از کیلاگرها و Remote Connection هستند که بوسیله آن ها میتوان به سیستم قربانی به صورت کامل دسترسی داشت.

برخی از قابلیت های یک Rat حرفه ای:

Remote Desktop

Transfers File

Uplod & Download File

DDose Client

Run Program

Remove & Rename File

view Webcam

Record Scren Shot

Stealer Passewor

Keylogger

همچنین میتوان به معروف ترین رات ها به DarkComet , Njrat اشاره کرد.

ابزاری که برای دانلود برای کاربران سایت اماده دانلود کرده ایم با اسکن و انالیز کامل کل سیستم در صورت وجود سرور DarkComet در سیستم شما به صورت کامل نسبت به حذف ان اقدام میکند.

darkcomet-rat-remover

از انجایی که سرور رات ها درون پوشه های temp به صورت مخفیانه جاسوسی میکنند امکان شناسایی سخت خواهد بود

DarkComet RAT Remover ابزاری مفید جهت حذف سرور این رات معروف از سیستم میباشد.

221

اسماعیلی هستم مدیر عصر فنون. فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT)