سیسکو
%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%88%db%8c%db%8c%da%86-%d8%b3%db%8c%d8%b3%da%a9%d9%88
در آموزش قبلی ، دستورات نمایشی را معرفی کردیم . حال با آموزش مقدماتی پیکربندی سوییچ های سیسکو ، ادامه می دهیم . دستورات پیکربندی ، قدم‌به‌قدم : ابتدا دستور configure terminal را برای رفتن به محیط global استفاده کنید Switch#configure ...
%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%88%db%8c%db%8c%da%86-%d8%b3%db%8c%d8%b3%da%a9%d9%88
بسیاری از مواقع پیش می آید که در شبکه ، از یک سوییچ سیسکو استفاده می کنیم و نیاز به پیکربندی ابتدایی آن ، برای راه اندازی شبکه خود داریم . در این مقاله قصد دارم پیکربندی ابتدایی سوییچ سیسکو را ...
pwrc-580×270
آموزش پسورد ریکاوری سیسکو ، قدم به قدم :   اگر مسئول شبکه بزرگی شامل چندین روتر و سوویچ سیسکو باشید ممکن است پسوردی برای دستگاه های خود انتخاب کنید که در طی زمان آنها را از یاد ببرید و ...
توسط
تومان