اندروید (Android)
android
به نام خدا آموزش پانزدهم اندروید اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1. معرفی Density 2 .بررسی نسبت مابین صفحه نمایش هایی با Density متفاوت 3 .تقسیم بندی دستگاه های موجود در بازار بر حسب Size و Density در رابطه با Density ...
android
به نام خدا آموزش چهاردهم اندروید اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1. معرفی size و Density 2 .معرفی کلیۀ فولدرهای پیش فرض layout معرفی size و Density صفحه دستگاه هایی که به سیستم عامل اندروید مجهز می باشند دارای دو خصوصیت ...
android
به نام خدا آموزش سیزدهم اندروید اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1.معرفی فایل AndroidManifest.xml 2.آشنایی با Version Code 3.آشنایی با Version Name 4.معرفی فایل project.properties پس از آشنایی با Android Building Blocks یا همان "آجرهای تشکیل دهندۀ یک اپلیکیشن اندرویدی" ...
android
به نام خدا آموزش دوازدهم اندروید اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1 .نحوه ایجاد یک فولدر جدید 2 .نحوه ایجاد یک فایل جدید در فولدر values 3 .مقدمات بومی سازی یک اپلیکیشن پس از آشنایی با فولدر res در ...
android
به نام خدا آموزش یازدهم اندروید اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1 .معرفی فولدر res 2 .روش نامگذاری فولدرهای زیرمجموعه res پس از آشنایی با فولدرهای Android و assets و libs و bin در قسمت دهم، در این قسمت قصد ...
android
به نام خدا آموزش دهم اندروید اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1. معرفی فولدر Android 2.1 2 .معرفی فولدر assets 3 .معرفی فولدر bin 4 .معرفی فولدرlibs پس از آشنایی با فولدرهای src و gen در قسمت نهم، در ...
google-android
به نام خدا آموزش نهم اندروید اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1 .معرفی فولدر src 2 .نحوه ایجاد یک پکیج جدید 3 .معرفی فولدر gen و فایل java.R در این قسمت قصد داریم به بررسی تک تک اجزای تشکیل دهنده ...
android
به نام خدا آموزش هشتم اندروید اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1 .تعیین مسیر Workspace  2 .مراحل ساخت یک پروژه جدید پس از نصب موفقیت آمیز محیط برنامه نویسی اکلیپس و ابزارهای مورد نیاز برای توسعه اندروید که عبارتند ...
android
به نام خدا آموزش هفتم اندروید اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1 .روش نصب JDK جاوا 2 .معرفی SDK و ADT اندروید 3 .دانلود Bundle ADT برای توسعه اندروید 4 .آموزش دانلود محیط برنامه نویسی اکلیپس و ابزار های مورد نیاز ...
android
به نام خدا آموزش ششم اندروید اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1 .ساخت اولین پروژه در اندروید استودیو 2 .آشنایی با نحوه نامگذاری Activity ها در اندروید 3 .آشنایی با نحوه نامگذاری Layout ها در اندروید 4 .آشنایی با ...
android
به نام خدا آموزش پنجم اندروید اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1 .روش نصب JDK جاوا 2 .معرفی محیط برنامه نویسی اندروید استودیو 3 .راهنمای دانلود محیط برنامه نویسی اندروید استودیو 4 .راهنمای تعریف مسیر جاوای نصب شده روی ...
android
به نام خدا آموزش چهارم اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1 .آشنایی با علت به کارگیری پکیج ها در توسعه اندروید 2 .آشنایی با نحوه نامگذاری صحیح پکیج ها با ذکر مثال پیش از ساخت اولین پروژه خود در ...
android
به نام خدا آموزش سوم اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1 .آشنایی با تفاوت مابین Platform Level و API Level 2. معرفی جدول تطبیقی Platform Level و API Level 3 .آشنایی با دیگر API های به کار گرفته شده ...
android
به نام خدا آموزش دوم اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1 .آشنایی با ماشین مجازی، موتور جستجو، پردازنده عکس و بانک اطلاعاتی در اندروید 2 .معرفی Activity ها در اندروید 3 .معرفی Service ها در اندروید 4 .معرفی Provider ...
android
به نام خدا آموزش اول اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1 .معرفی سیستم عامل اندروید 2 .معرفی تاریخچه اندروید 3 .معرفی کنسرسیوم توسعه اندروید 4 .آشنایی با زبان برنامه نویسی اندروید 5 .معرفی نسخه های مختلف اندروید 6 .آشنایی ...
android
آموزش اندروید (Android) دوره آموزش رایگان توسعه اپلیکیشن برای سیستم عامل اندروید (Android) که دربرگیرنده مفاهیم پایه‌ای توسعه اپ برای سیستم عامل متن باز Android است که از آن جمله می‌توان به ساختار یک پروژه اندرویدی، نحوه ساخت ماشین مجازی، آشنایی ...
توسط
تومان