چرا Discoverer؟
olaps
پايان نامه دوره كارشناسي کامپيوتر گرايش نرم افزار کامل ترین در میان سایت های فارسی زبان عنوان پایان نامه / پروژه : بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي(OLAP)  واستفاده از الگوهاي آماري فرمت اجرایی : در قالب Word و pdf تعداد ...
توسط
تومان