دانلود پایان نامه دوره کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر گرایش نرم افزار-موضوع:پیاده سازی الگوریتم FLB

توضیحات مختصر محصول

موضوع:پیاده سازی الگوریتم   FLB

(Fast Load Balancing for Distributed-Memory Machines)

عنوان پایان نامه / پروژه : پیاده سازی الگوریتم   FLB 

فرمت اجرایی : در قالب Word

تعداد صفحات : ۱۰۰ صفحه

حجم فایل : ۶۹۲ KB

پسورد فایل فشرده : www.asrefonon.ir ( پسورد را تایپ کنید )

چکیده:

پیاده سازی الگوریتم FLB
گرید محاسباتی مجموعه ای از منابع نا همگن و پویا که بوسیله یک شبکه به یکدیگر متصل می شوندو کاربران زیادی در مکان های مختلف آنها را به اشتراک می گذارند.اغلب برنامه های کاربردی بوسیله گراف جهت دار بدون سیکل خلاصه می شوندکه رئوس آن کارها و یالهای آن ارتباطات بین کارها را نشان می دهد. که در آن کارها وابسته هستند و بر اساس اولویت باید اجرا شوند به این معنی که در گراف تا والد یک کار انجام نشود فرزند یا فرزندان نباید انجام شوند.
برای اینکه تمام این اصول رعایت شود و از منابع به صورت بهینه استفاده گردد از الگوریتم های زمانبندی استفاده می کنیم.

فصل اول : مقدمه


    قبل از ابداع کامپیوترهای شخصی،  عملا سیستم های توزیع شده ای  وجود نداشته است . در آن دوران ، استفاده از کامپیوتر،  شامل نشستن پشت یک ترمینال و برقراری ارتباط با یک سیستم بزرگ  بود. با اینکه ترمینال ها در  چندین ساختمان و یا حتی محل فیزیکی قرار می گرفتند ،  ولی عملا  یک کامپیوتر مرکزی وجود داشت که مسئولیت  انجام تمامی پردازش ها و ذخیره سازی  داده ها را برعهده می گرفت .

Mainfram  معایب

  • هزینه سیستم های Mainfarme . یکی از اولین دلایل مهم ، هزینه های بالای سیستم های Mainframe است . این مسئله از دو زاویه متفاوت قابل بررسی است : هزینه بالای سرمایه گذاری اولیه که بسیاری  از سازمان ها و موسسات توان مالی آن را ندارند و دوم اینکه در این مدل ، دارای صرفا” یک نقطه  آسیب پذیر با ریسک بالا می باشیم .
  • مالکیت اختصاصی داده ها. یکی از فاکتورهای مهم دیگر،  سیاست های مربوط به مالکیت داده ها است . سازمان ها و موسسات که  دارای داده های اختصاصی خود می باشند،  علاقه مند به واگذاری مسئولیت مدیریت داده های مربوطه ،  به سایر مکان های فیزیکی نمی باشند .
  • امنیت . یکی دیگر از فاکتورهای مهم در این زمینه موضوع امنیت است . برای یک سازمان ،  اولا” دستیابی به اغلب داده های آن می بایست بسادگی محقق گردد و ثانیا”  داده ها ی حساس موجود در  سازمان می بایست از بعد امنیتی،  ایمن نگهداری گردند . تامین دو خواسته فوق ( رویکردهای رقابتی  و رویکردهای امنیتی ) با جدا سازی فیزیکی داده از یکدیگر محقق خواهد شد ( انباشت داده ها، با نگرش های متفاوت در رابطه با سرعت در دستیابی و ایمن در ذخیره سازی ، ضرورت وجود برنامه های توزیع شده را بخوبی نمایان می سازد )  

 مسائل فوق،   ضرورت حرکت بسمت ایجاد یک الگوی جدید بمنظور طراحی برنامه های کامپیوتری را مطرح و بر همین اساس نسل جدیدی از برنامه های کامپیوتری با عنوان ” برنامه های توزیع شده” در عرصه نرم افزار بوجود آمد.که این برنامه ها به سیستم های توزیع شده نیاز دارد.

یک برنامه توزیع شده،   برنامه ای است که پتانسیل های پردازشی آن ممکن است توسط چندین کامپیوتر فیزیکی تامین  و داده های آن در چندین محل فیزیکی،  مستقر شده باشد .

یک سیستم توزیع شده مجموعه ای از کامپیوتر هاست که دارای منابع اجرایی مختلف و زیادی هستند.

 

فهرست مطالب

 عنوان                                              صفحه

 فصل اول  :  مقدمه  

۱-۱مفهوم گرید…………………………………………..۲

۱-۲طبقه بندی گرید……………………………………… ۴

۳-۱ ارزیابی گرید……………………………………….. ۴

۱-۴کاربردگرید……………………………………………۵

۱-۵ تعریف زمانبندی گرید………………………………….۶

۱-۶ مروری بر تحقیقات گذشته………………………………..۷

۱-۷ مفهوم اصطلاحات به کار برده شده…………………………۸

۱-۸ نمای کلی پایان نامه…………………………………..۹

فصل دوم:زمانبندی کارها در سیستم های توزیع شده

۲-۱ زمانبندی کلاستر و ویژگیهای آن ………………………… ۱۰

۲-۲ زمانبندی گرید و ویژگیهای آن…………………………..۱۳

۳-۲  رده بندی الگوریتم های زمانبندی گرید………………….. ۱۶

۲-۳-۱   زمانبندی محلی/سراسری…………………………… ۱۶

۲-۳-۲  زمانبندی ایستا/پویا……………………………..۱۶

۲-۳-۳  زمانبندی بهینه/نزدیک به بهینه………………………۲۱

۲-۳-۴  زمانبندی توزیع شده/مرکزی…………………………۲۲

۲-۳-۵  زمانبندی همکار و مستقل………………………….۲۲

۲-۳-۶  زمانبندی زمان کامپایل /اجرا…………………… ۲۳

۲-۴-۱  رده بندی الگوریتم های زمانبندی از دیدگاهی دیگری….. ۲۳

۲-۴-۲  اهداف زمانبندی…………………………………..۲۳

۲-۴-۳   زمانبندی وفقی…………………………………۲۴

۲-۴-۴ رده بندی برنامه های کاربردی………………………۲۵

۲-۴-۴-۱  کارهای وابسته……………………………….۲۵

۲-۴-۴-۲  گراف کار……………………………………۲۶

۲-۴-۵   وابستگی کارهای تشکیل دهنده برنامه کاربردی………..       ۲۶

۲-۴-۶  زمانبندی تحت قیود کیفیت سرویس……………………..۲۶

۲-۴-۷  راهکارهای مقابله با پویایی گرید…………………..۲۸

۲-۵  الگوریتم های زمانبندی کارهای مستقل………………….۳۲

۲ -۵-۱ الگوریتم   MET   …………………………………….۳۲

      ۲-۵-۲  الگوریتم  MCT ……………………………………….32

      ۲-۵-۳ الگوریتم   Min-min………………………………………..33

  ۲-۵-۴  الگوریتم Max-Min …………………………………………۳۳

۲      -۵-۵ الگوریتم Xsuffrage  ……………………………………….۳۴                                 

۲   -۵-۶-  الگوریتم GA . …………………………………….35

۲-۵-۷- الگوریتم        SA. …………………………………….37

فصل سوم:الگوریتم های زمانبندی گراف برنامه

۳-۱ مشکلات زمانبندی گراف برنامه……………………………۳۹

۳-۲ تکنیک­های مهم زمان­بندی گراف برنامه در سیستم­های توزیع شده…..۴۰   

۳-۲-۱-  روش ابتکاری بر پایه لیست ………………………….. ۴۰

۳-۲-۲- روش ابتکاری بر پایه تکثیر…………………………..۴۰

۳-۲-۳- روش ابتکاری کلاسترینگ………………………………..۴۱

۳-۳- دسته بندی الگوریتم­های زمان­بندی گراف برنامه در سیستم­های توزیع شده……………………………………………..۴۴

۳-۴- پارامترها و مفاهیم مورد استفاده در الگوریتم­های زمان­بندی گراف   برنامه…………………………………………………۴۶

۳-۵- الگوریتم­های زمان­بندی گراف برنامه با فرضیات محدودکننده……۵۰

  ۳-۵-۱- الگوریتمی با زمان چند جمله­ای برای گراف های درختی – الگوریتم HU …………………………………………….50

  ۳-۵-۲- الگوریتمی برای زمان­بندی گراف برنامه  با  ساختار دلخواه در سیستمی با دو پردازنده……………………………………۵۱ 

۳-۵-۳- الگوریتمی برای زمان­بندی گراف بازه­ای مرتب شده…………۵۲

۳-۶- الگوریتم­های زمان­بندی گراف برنامه در محیطهای  همگن ……….۵۴

  ۳-۶-۱- الگوریتم Sarkar…………………………………………۵۴

   ۳-۶-۲- الگوریتمHLFET…………………………………………۵۵

   ۳-۶-۳- الگوریتم ETF…………………………………………۵۵

   ۳-۶-۴- الگوریتم ISH ……………………………………….۵۵

   ۳-۶-۵- الگوریتم FLB…………………………………………۵۶

   ۳-۶-۶- الگوریتم DSC…………………………………………۵۶

   ۳-۶-۷- الگوریتم CASS-II……………………………………….۵۸

   ۳-۶-۸- الگوریتم DCP…………………………………………۵۹

   ۳-۶-۹- الگوریتم MCP…………………………………………۶۰

   ۳-۶-۱۰- الگوریتم MD………………………………………..۶۱

   ۳-۶-۱۱- الگوریتم TDS.……………………………………….۶۱

 ۳-۷- الگوریتم­های زمان­بندی گراف برنامه در محیطهای ناهمگن……………۶۳    

  ۳-۷-۱- الگوریتم HEFT…………………………………………۶۳

  ۳-۷-۲- الگوریتم CPOP…………………………………………..۶۳

۳-۷-۳- الگوریتم LMT………………………………………….64

  ۳-۷-۴- الگوریتمTANH ………………………………………….۶۵  

 فصل چهارم :الگوریتم FLB

۱-۴           ویژگیهای الگوریتم………………………………….۶۶  

    ۴-۲ اصطلاحات به کار برده شده……………………………۶۶

    ۴-۳ الگوریتم…………………………………………۶۷  

    ۴-۴ پیچیدگی الگوریتم………………………………….۷۵       

    ۴-۵ کارایی الگوریتم…………………………………..۷۷ .

فصل پنجم: شبیه سازی گرید

۵-۱ ابزار شبیه سازی……………………………..۷۹

        ۵-۱-۱- optosim…………………………………………..۷۹

        ۵-۱-۲ SimGrid …………………………………………..۸۰

        ۵-۱-۳- Gridsim  …………………………………………..۸۰

 کارهای انجام شده………………………………………..۸۳     

 پیشنهادات……………………………………………………۸۳ 

 مراجع     …………………………………………………….۸۵   

فهرست اشکال

عنوان                                          صفحه

شکل ۱-۲ ساختار کلاستر  ………………………………..۱۱

شکل ۲-۲ ساختار زمانبند گرید ………………………….۱۴

    شکل ۲-۳-۲ رده بندی الگوریتم های ایستا…………………..۱۹

    شکل ۲-۴ رده بندی برنامه های کاربردی…………………….۲۶

شکل ۲-۵-۶کلاس بندی برنامه های کاربردی …………………..۳۷

شکل ۳-۲-۳ گراف نمونه با هزینه محاسباتی و ارتباطی ………….۴۳

    شکل ۳-۳ دسته بندی الگوریتم های گراف برنامه………………۴۵

شکل ۳-۴ گراف کارها …………………………………..۵۰

شکل ۳-۵-۳ گراف بازه ای مرتب شده با هزینه محاسباتی یکسان …..۵۳

شکل ۳-۵-۳ مقایسه الگوریتم های زمانبندی گراف برنامه در محیطهای

همگن ………………………………………………..۵۴

شکل     ۴-۱ گراف کار…………………………………….۷۶

شکل  ۵-۲ ساختار   Gridsim  ……………………………….۸۱

نمایش بیشتر
قیمت محصول

۳۰,۰۰۰ تومان

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت. با خرید این محصول از مزایای زیر بهره‌مند می‌شوید:

  • گارانتی کیفیت عصرفنون
  • هفت روز ضمانت بازگشت وجه
  • شش ماه پشتیبانی تضمین شده
  • آپدیت رایگان، دسترسی مادام العمر به فایل
  • امکان نصب روی بینهایت دامین و بدون لایسنس