دانلود پایان نامه / پروژه امنیت و قابلیت اعتماد در سیستمهای نظیر‌به‌نظیر

توضیحات مختصر محصول
اطلاعات ویژگی های محصول
پسورد فایل فشرده : www.asrefonon.ir ( پسورد را تایپ کنید )
عنوان پایان نامه / پروژه :  امنیت و قابلیت اعتماد در سیستمهای نظیر‌به‌نظیر
فرمت اجرایی :  در قالب Word
تعداد صفحات :  ۱۰۰ صفحه
حجم فایل :  ۱۳۲ KB

در طول چند سال اخیر، جهان بر انفجار تکنولوژی اینترنت و رشد سریع برنامه‌های بر پایه نظیر‌به‌نظیر شهادت می‌دهد. طبیعت باز شبکه‌های نظیر‌به‌نظیر و مدیریت غیر مرکزی منابع این برنامه‌ها را برای استفاده بصورت کاملاً مستقل انعطاف‌پذیر می‌سازد. در نتیجه به نظیرها اجازه می‌دهد که بدون آنکه هویت واقعی آنها فاش شود به طور آزادانه در شبکه شرکت کنند و یا از آن جدا‌ شوند. در حالیکه این مسئله به عنوان یکی از ویژگیهای برجسته یک شبکه نظیر‌به‌نظیر می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، بطور مشابه می‌تواند به عنوان یک ساختار آسیب پذیریهای ذاتی در این شبکه‌ها نمایان شود که مسائل جدیدی را در رابطه با اعتماد نظیر‌ها و امنیت فراهم می‌کند. تهدید برای امنیت پایگاه داده که باعث آسیب‌پذیری ذاتی در محصولات و شبکه می‌شود وسعت پیدا خواهد کرد. هنگامی‌که پیاده سازی پایگاه داده در یک شبکه نظیر‌به‌نظیر ملاحظه شود. در حالی که ، این موضوع برای مسائل امنیتی وابسته به شبکه‌های نظیر‌به‌نظیر قابل بحث است. به همان اندازه برای بحث در مورد مسائل امنیتی وابسته به پایگاه داده‌های بکار رفته در شبکه‌های نظیر‌به‌نظیر حیاتی است.

امنیت و قابلیت اعتماد در سیستمهای نظیر‌به‌نظیر

مسئله امنیت در سیستمهای نظیر‌به‌نظیر را می‌توان از نقطه نظر قابلیت اعتماد مورد بحث قرار داد. سیستمهای نظیر‌به‌نظیر چالشهای ویژه‌ای در مورد قابلیت اعتماد علاوه بر سایر سیستمهای اجتماعی-تکنیکی[۱] ارائه می‌دهند و سه محیط کلیدی مهم را معرفی‌ می‌کنند: هویت-زمینه‌ اجتماعی[۲]-منع و تهدید. بررسی این سه محیط شیوه‌ای مناسب را برای درک بهتر طراحی و پیاده سازی و اجرای سیستمهای نظیر‌به‌نظیر ارائه می‌دهد.

قابلیت اعتماد و امنیت:

سیستمهای نظیر‌به‌نظیر موجودیتهای متفاوتی را برای اخذ تصمیم در مورد چگونگی بر هم کنش و رفتار با یکدیگر نیاز دارند. این تصمیمات در واقع همان تصمیمات امنیتی است. علاوه بر این خود سیستمها نیز برای اجرای نوع خاصی از برهم کنش یا تصمیمات خاص در مورد آن تنظیم شده‌اند. تمامی اینها تصمیماتی درباره قابلیت اعتماد هستند.

در سیستمهای نظیر‌به‌نظیر، باید بدانیم که چگونه می‌توان به یک هویت دیگر در سیستم اعتماد کرد. قابلیت اعتماد وقتی در مورد سیستمهای توزیع شده و مخصوصاً سیستمهای نظیر‌به‌نظیر صحبت می‌شود اهمیت بیشتری می‌یابد. این بخش نشان می‌دهد که چگونه قابلیت اعتماد و امنیت در نوع خاصی از سیستمهای نظیر‌به‌نظیر با هم ترکیب می‌شوند و بعضی از راههای درک فرضیات در مورد قابلیت اعتماد که به امنیت در سیستم کمک می‌کند و یا مانعی را برای آن بوجود می‌آورد را نمایش می‌دهد.

فصل اول: مقدمه‌ای بر شبکه‌های  نظیر به نظیر (peer to peer network)

نظیر به نظیر چیست؟

نظیر به نظیر به هر ارتباط چندگانه، خودگردان [۱] دستگاه‌ها که به صورت یکسان عمل می‌کنند اطلاق می‌شود. یک شبکه نظیر به نظیر نوعی شبکه است که در آن ایستگاه‌های کاری هم به صورت یک مشتری (تقاضا کننده داده) ، هم به صورت سرور (عرضه کننده داده) و هم به صورت یک خدمتگزار [۲] (عرضه کننده و تقاضا کننده داده) می‌توانند عمل کنند. در شبکه‌های نظیر به نظیر کامپیوترهای موجود در شبکه دارای وظایف و مسئولیتهای معادل و مشابه هستند. به طور مثال کامپیوتر A می‌تواند درخواست یک فایل را از کامپیوتر B نماید. در این وضعیت، کامپیوتر A به عنوان یک سرویس گیرنده ایفای وظیفه نموده و کامپیوتر B به عنوان یک سرویس دهنده رفتار می‌نماید. در ادامه فعالیت، کامپیوترهای A,B می‌توانند دارای وظایف معکوسی نسبت به وضعیت قبل داشته باشند.

(تاریخچه نرم‌افزارهای نظیر به نظیر معمولاً با ارجاع به Napster آغاز می‌شود. Napster مثال معروفی از یک ارتباط یک به یک و یک به چند قدرتمند است که می‌تواند انتظار را ازتکنولوژی کامپیوتری  تحقق بخشد. اگر چه ، اگر کمی به عقب باز گردیم، پیامهای فوری (instant message) تجسم ابتدایی نظیر به نظیر بودند. این پیامها نوع متفاوتی از ارتباط را نشان می‌دهند که تلفیقی از نامه دست‌نویس و تلفن است با افزایش ضرورت تماسهای سریع تلفن و گسترش استفاده از پست الکترونیکی، پیامهای فوری چشم‌انداز اینترنت را تغییر دادند.

شبکه نظیر به نظیر با توجه به مدل به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند:

نظیر به نظیر خالص و نظیر به نظیر ترکیبی. در مدل نظیر به نظیر خالص مانند Gnutella و Freenet هیچ سرور مرکزی وجود ندارد. مدل نظیر به نظیر ترکیبی مانند Magi , Groove , Napster یک سرور مرکزی برای بدست آوردن متا‌ اطلاعاتی مانند شناسایی نظیر که مشخص کننده اعتبار‌نامه امنیتی است به کارگرفته شده است. درمدل ترکیبی، نظیرها همیشه با سرور مرکزی پیش از آنکه بخواهند با نظیرهای دیگر ارتباط برقرار کنند ارتباط می‌یابند.

Napster  و Gnutella

با توجه به اینکه Napster  یک برنامه متن باز [۱]نیست، تنها می‌تواندیک برنامه مشابه را برای آشکار کردن این پروتکل به روش مهندسی معکوس ساخت. به زبان دیگر، هیچ‌کس تا به حال بجز سازندگان خود این پروتکل کاملاً مطمئن نیست که مشخصه‌های پروتکل چیست؟

Napster  با یک سرور مرکزی که اندیس فایلهای MP3 نظیرها را در خود نگهداری می‌کند کار می‌کند. برای به دست آوردن فایل، باید یک پیغام درخواست برای سرور فرستاده شود و او شماره پورت و IP آدرس آن مشتری که فایل را به اشتراک گذاشته است برای درخواست کننده می‌فرستد. با برنامه Napster  اکنون می‌تواندیک ارتباط مستقیم را با میزبان ایجاد و فایل را دانلود کرد.

پروتکل Napster  از تمام انواع پیام‌ها استفاده می‌کند. تمام میزبان‌ها با سرور مرکزی ارتباط دارند. (در واقع نظیرها مانند یک مشتری در برابر سرور مرکزی عمل می‌کنند). بنابراین این پروتکل گمنامی را ممکن نمی‌سازد. در ابتدا شاید به نظر آید که مشکلی به وجود خواهد آمد اما این پروتکل پیچیده امکان بسیاری از سرویسها را فراهم می‌سازد. بعضی از این سرویسها عبارتند از:

۱)ایجاد لیست ویژه:[۲]مطلع ساختن کاربر هنگامی که کاربران لیست ویژه او به سرور می‌پیوندند یا از آن خارج می‌شوند.

۲) لیست کاربران حذف شده

۳) پیامهای فوری: ارسال پیامهای فوری خصوصی یا عمومی به کاربران دیگر و پیوستن به کانالهای علایق اشتراکی.

ساختار پیام داده Napster  

ساختار هر پیام که از سرور مرکزی فرستاده و دریافت می‌شود به صورت زیر است:

که در آن

  • Length طول c می‌آیند [۳]را مشخص می‌کند.
  • Function حاوی نوع پیام بسته است.
  • Payload یک رشته اسکی مشخص و واضح است.

هر بلوک سرآیند[۴]و پی‌آیند با جای خالی [۵]جدا می شوند که همگامی پیامهای دریافتی را فراهم می‌آورد. بسیاری از بلوکها طول ثابتی ندارند بنابراین جاهای خالی جداسازی داده را در جریان بیتهای دریافتی را ممکن می‌سازد.

نمایش بیشتر
قیمت محصول

۴۰,۰۰۰ تومان

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت. با خرید این محصول از مزایای زیر بهره‌مند می‌شوید:

  • گارانتی کیفیت عصرفنون
  • هفت روز ضمانت بازگشت وجه
  • شش ماه پشتیبانی تضمین شده
  • آپدیت رایگان، دسترسی مادام العمر به فایل
  • امکان نصب روی بینهایت دامین و بدون لایسنس