دانلود پایان نامه / پروژه تهیه ی بسته ی نرم افزاری مدیریت شبکه های کامپیوتری با استفاده از تلفن ثابت

توضیحات مختصر محصول

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

عنوان پایان نامه / پروژه : تهیه ی بسته ی نرم افزاری مدیریت شبکه های کامپیوتری با استفاده از تلفن ثابت

فرمت اجرایی : در قالب Word و PowerPoint

تعداد صفحات : ۱۲۳ صفحه ورد – ۱۸ صفحه پاورپوینت

حجم فایل : ۳/۹۴ MB

پسورد فایل فشرده : www.asrefonon.ir ( پسورد را تایپ کنید )

چکیده
امروزه اکثر تکنولوژی های جدید به دنبال راهی برای تسهیل زندگی می باشند. به عبارت دیگر راه هایی که منجر به صرفه جویی در زمان، هزینه و انرژی شوند. مسلما چنین روش ها و ایده هایی در عصر امروز از ارزش فوق العاده ای برخوردارند. طرح پیشنهادی ما که در این رساله به آن می پردازیم نیز به دنبال رسیدن به چنین هدفی است. در این رساله نشان خواهیم داد که چگونه مدیریت یک شبکه کامپیوتری که از ارکان اصلی آن است از راه دور و تنها با فشار یک دکمه از طریق تلفن ثابت به سهولت امکان پذیر خواهد بود. طرحی که این امکان را به مدیر شبکه می دهد که در هر ساعتی از شبانه روز و در هر مکان و موقعیتی که باشد بتواند از طریق تلفن ثابت شبکه را کنترل کرده، گزارش عملکرد آن را دریافت نموده و یا تغییراتی روی آن اعمال کند.

                فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………….. صفحه

فصل دوم ١

١          پیش گفتار]  ١   [ ۲

۱-۱              اهمیت شبکه های کامپیوتری.. ۳

۱-۲              کاربرد های شبکه های کامپیوتری.. ۳

۱-۲-۱               کاربرد تجاری.. ۴

۱-۲-۲               کاربردهای خانگی.. ۶

۱-۳              مدیریت  شبکه های کامپیوتری ]٢[ ۸

فصل دوم ۱۲

٢          پیش گفتار. ۱۳

۲-۱              مدیریت شبکه چیست؟]  ٣[ ۱۳

۲-۲              یک دیدگاه تاریخی.. ۱۳

۲-۳              معماری مدیریت شبکه. ۱۴

۲-۴              مدل مدیریت شبکه ISO.. 15

۲-۴-۱               مدیریت اجرا ۱۵

۲-۴-۲               مدیریت پیکربندی.. ۱۶

۲-۴-۳               مدیریت حسابگری.. ۱۷

۲-۴-۴               مدیریت خطا ۱۷

۲-۴-۵               مدیریت امنیت… ۱۷

۲-۵              مزایای مانیتورینگ شبکه ]۴[ ۱۹

۲-۶              بخش های مهم مانیتورینگ شبکه. ۱۹

۲-۶-۱               مانیتورینگ وضعیت سلامت شبکه. ۱۹

۲-۶-۲               مانیتورینگ اینترنت… ۲۰

۲-۶-۳               مانیتورینگ شبکه داخلی.. ۲۰

٢-٧              پروتکل SNMP ]۵[ ۲۱

۲-۸              عناصر اصلی در SNMP ]۶[ ۲۲

۲-۹              فرامین پایه در SNMP.. 24

۲-۱۰            پایگاه اطلاعات مدیریتی در SNMP ]٧[ ۲۵

٢-١١            SNMPv1. 30

٢-١١-١             SNMPv1 و ساختار اطلاعات مدیریتی.. ۳۰

۲-۱۱-۲             فرمانهای پروتکل ۱ SNMPv. 32

۲-۱۲            SNMPv2  ۳۳

٢-١٢-١             SNMPv2 و ساختار اطلاعات مدیریتی.. ۳۳

۲-۱۲-۲             ماژول های اطلاعات SMI 34

۲-۱۲-۳             فرمان های پروتکل SNMPv2. 34

۲-۱۳            مدیریت درSNMP.. 34

۲-۱۴            امنیت در SNMP.. 35

۲-۱۵            SNMP interoperability  ۳۵

۲-۱۶            فرمت پیام در SNMPv1. 36

۲-۱۷            واحد داده پروتکل در SNMPv1. 37

۲-۱۸            فرمت TRAP – PDU.. 38

۲-۱۹            فرمت پیام SNMPv2. 39

۲-۲۰            واحد داده پروتکل در SNMPv2. 40

۲-۲۱            فرمت GetBulk- PDU.. 40

۲-۲۲            لیستی از OID های پرکاربرد ]٨[ ۴۲

٢-٢٣            قطعه کد مربوط به بکارگیریSNMP در .NET.. 43

فصل سوم ۴۴

۳          پیش گفتار. ۴۵

٣-١              آشنائی با روتر ]٩[ ۴۵

٣-٢              انواع روترها ۴۵

٣-٢-١               روترهای سخت افزاری.. ۴۵

۳-۲-۲               روترهای نرم افزاری.. ۴۶

۳-۳              مهمترین ویژگی های یک روتر. ۴۶

٣-۴              آشنائی با روترهای سیسکو. ۴۷

۳-۴-۱               عناصر اصلی در یک روتر سیسکو. ۴۷

٣-۴-٢               آشنایی با انواع اتصالات LAN در روترهای سیسکو. ۵۱

٣-۵              نحوه اتصال به Router  ] ١٠[ ۵۲

٣-۶              حالت های مختلف روتر  (Router Modes) 56

۳-۷              آشنایی با دستورات روتر. ۵۷

۳-۷-۱               نحوه تغییر دادن نام Router. 57

۳-۷-۲               تنظیمات مربوط به پسوردها ۵۸

۳-۷-۳               آشنایی با دستور Show.. 59

۳-۷-۴               رمز نگاری کلمات عبور Password Encryption. 60

۳-۷-۵               نحوه تنظیم کردن   interface Serial 61

۳-۷-۶               نحوه پیکر بندی کارت شبکه روتر و یا FastEthernet 62

۳-۷-۷               نحوه نمایش جدول مسیریابی.. ۶۴

۳-۷-۸               نحوه ذخیره و ثبت تغییرات… ۶۴

۳-۷-۹               حذف تنظیمات روتر. ۶۴

فصل چهارم. ۶۶

۴          پیش گفتار. ۶۷

۴-۱              سیستم های تلفنی.. ۶۷

۴-۲              اجزای سیستم های تلفن گویا ۶۷

۴-۳              تلفن گویا، ابزاری اطلاعاتی و یا عملیاتی؟. ۶۸

۴-۴              انواع تلفن گویا ۶۹

۴-۴-۱               سیستم های IVR.. 69

۴-۴-۲               سیستم های پست صوتی.. ۷۰

۴-۴-۳               سیستم هایACD.. 71

۴-۴-۴               سیستم های CTI 71

۴-۴-۵               سیستم های AIN.. 72

۴-۵              جایگاه تلفن گویا ۷۳

۴-۶              مدیریت شبکه های کامپیوتری با تلفن گویا ۷۵

۴-۷              آشنایی با کامپوننت KDtele. 77

فصل پنجم  ۷۹

۵          پیاده سازی.. ۸۰

فصل ششم. ۸۴

۶          نتیجه گیری.. ۸۵

پیوست ۱ ٨۶

پیوست ٢ ١١٠

فهرست منابع. ۱٢٣

فهرست شکلها

عنوان……………………………………………………………………. صفحه

شکل ‏٢‑۱:               نمایی از مانیتورینگ شبکه ……………………………………. ١٩

شکل ‏٢‑٢:               کاربرد SNMP در مدیریت …………………………………. ٢٣

شکل ‏٢‑٣:               سلسله مراتب MIB ……………………………………………. ٢۶

شکل ‏٢‑۴:               عناصر موجود در گروه سیستم ………………………………. ٢٨

شکل ‏٢‑۵:               نمایی از یک MIB خصوصی ……………………………………. ٢٨

شکل ‏٢‑۶:               فرمان های SNMP ……………………………………………….. ٣٣

شکل ‏٢‑٧:               فرمت پیام در SNMPv1 …………………………………….. ٣٧

شکل ‏٢‑٨:               PDU در SNMPv1 ………………………………………….. ٣٧

شکل ‏٢‑٩:               فرمت Trap-PDU……………………………………………… ٣٨

شکل ‏٢‑١٠:             فرمت پیام در SNMPv2 ………………………………………. ٣٩

شکل ‏٢‑١١:             PDU  در SNMPv2 ……………………………………………. ۴٠

شکل ‏٢‑١٢:             فرمت GetBulk-PDU ……………………………………….. ۴٠

شکل ‏٢‑١٣:             قالب کلی بسته های SNMP ……………………………… ۴١

شکل ٣‑١:               نمونه ای از روتر های سیسکو ……………………………. ۴٧

شکل ٣‑٢:               نمایی از پشت یک روتر سیسکو به همراه اینترفیس های متفاوت آن ………. ۴٨

شکل ٣‑٣:               نحوه ی اتصال روتر به کامپیوتر به وسیله ی کابل Console ……………….. ۵٣

شکل ٣‑۴:               انتخاب نام برای HyperTerminal Session …………………… ۵۴

شکل ٣‑۵:               انتخاب اینترفیس ارتباطی کامپیوتر ………………………… ۵۴

شکل ٣‑۶:               مشخص نمودن خصایص اینترفیس ………………………. ۵۵

شکل ٣‑٧:               حالت های مختلف روتر ………………………………………… ۵۶

شکل ۴‑١:               نمونه ای از یک دیالوجیک ساخت شرکت Intel……………. ۶٨

شکل ۴‑٢:               نمونه ای از مودم های Voice mode شرکت Intel …………… ۶٨

شکل ۴‑٣:               نمایی از مدیریت شبکه به وسیله ی تلفن ثابت ………….. ٧۶

شکل ۴‑۴:               کامپوننت KDtele  …………………………………………… ٧٧

فهرست جدولها

عنوان……………………………………………………………. صفحه

جدول ‏٢‑۱:               گروه های مهم MIB …………………………….. ٢٧

جدول ‏٢‑٢:               PDU های موجود در SNMP………………….. ٢٩

نمایش بیشتر
قیمت محصول

۳۰,۰۰۰ تومان

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت. با خرید این محصول از مزایای زیر بهره‌مند می‌شوید:

  • گارانتی کیفیت عصرفنون
  • هفت روز ضمانت بازگشت وجه
  • شش ماه پشتیبانی تضمین شده
  • آپدیت رایگان، دسترسی مادام العمر به فایل
  • امکان نصب روی بینهایت دامین و بدون لایسنس