آدرس های ویژه IP
network(asrefonon)+
مقایسه لایه های مدل OSI و مدل TCP/IP چکیده مدل مرجع OSI و مدل مرجع TCP/IP نقاط مشترک زیادی دارند. هر دوی آنها مبتنی بر مجموعه‌ای از پروتکل های مستقل هستند، و عملکرد لایه‌ها نیز تا حدی شبیه یکدیگر است. ...
توسط
تومان