آشنایی با تگ های پرکاربرد اچ تی ام ال (html)
html
آشنایی با تگ های پرکاربرد اچ تی ام ال (html) با استفاده از تگ <small> همانگونه که از نامش پیدا است می توان محتوای داخل این تگ را کوچک تر از اندازه استاندارد نمایش داد. برای روش شدن تاثیر این ...