آشنایی با تگ iframe در اچ تی ام ال (HTML)
html
آشنایی با تگ iframe در اچ تی ام ال (HTML) زمانیکه بخواهیم یک صفحه اچ تی ام ال (HTML) دیگر را داخل صفحه اصلی خود به نمایش در آوریم می بایست از تگ هایی تحت عنوان <iframe> و <iframe/> استفاده ...
توسط
تومان