آشنایی با رنگ ها در اچ تی ام ال (HTML)
html
آشنایی با رنگ ها در اچ تی ام ال (HTML) همانطور که در ماژول پیش دیدیم، برای تعریف یک رنگ در زبان اچ تی ام ال (html) می توان از کلید واژه های از پیش تعریف شده در این زبان ...
توسط
تومان