آشنایی با محیط برنامه نویسی اکلیپس
android
به نام خدا آموزش اول اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1 .معرفی سیستم عامل اندروید 2 .معرفی تاریخچه اندروید 3 .معرفی کنسرسیوم توسعه اندروید 4 .آشنایی با زبان برنامه نویسی اندروید 5 .معرفی نسخه های مختلف اندروید 6 .آشنایی ...