آشنایی با نحوه نامگذاری Activity ها در اندروید
android
به نام خدا آموزش ششم اندروید اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1 .ساخت اولین پروژه در اندروید استودیو 2 .آشنایی با نحوه نامگذاری Activity ها در اندروید 3 .آشنایی با نحوه نامگذاری Layout ها در اندروید 4 .آشنایی با ...