آشنایی با کامنت ها در زبان اچ تی ام ال (html)
html
آشنایی با کامنت ها در زبان اچ تی ام ال (html) واژه انگلیسی Comment به معنی "نظر، نظر دادن" است اما این در حالی است که در زبان اچ تی ام ال دارای معنی متفاوتی است. فرض کنیم وب سایت ...