آشنایی با Attribute های placeholder و name در فرم های اچ تی ام ال (HTML)
html
آشنایی با Attribute های placeholder و name در فرم های اچ تی ام ال (HTML) در این بخش قصد داریم تا در ادامه مبحث فرم های اچ تی ام ال (HTML) به بررسی دو Attribute دیگر بپردازیم. برای این منظور ...