آشنایی با Attribute یی تحت عنوان style
html
آشنایی با Attribute های زبان اچ تی ام ال (html) در زبان اچ تی ام ال (html) همانطور که قبلاً توضیح داده شد تگ ها مسئول شکل دهی به ساختار یک سند اچ تی ام ال هستند. حال زمان هایی ...