آشنایی با Selector های سی اس اس
CSS-learning-c59b7c
اولین و رایج ترین نوع Selector ها در زبان سی اس اس (CSS) تحت عنوان Element Selector شناخته می شوند. همانطور که در دوره اچ تی ام ال (HTML) توضیح دادیم منظور از Element تگ های اچ تی ام ال ...