آموزش رایگان اندروید (Android)- جلسه دهم
android
به نام خدا آموزش دهم اندروید اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1. معرفی فولدر Android 2.1 2 .معرفی فولدر assets 3 .معرفی فولدر bin 4 .معرفی فولدرlibs پس از آشنایی با فولدرهای src و gen در قسمت نهم، در ...
توسط
تومان