آموزش رایگان اندروید (Android)- جلسه سیزدهم
android
به نام خدا آموزش سیزدهم اندروید اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1.معرفی فایل AndroidManifest.xml 2.آشنایی با Version Code 3.آشنایی با Version Name 4.معرفی فایل project.properties پس از آشنایی با Android Building Blocks یا همان "آجرهای تشکیل دهندۀ یک اپلیکیشن اندرویدی" ...
توسط
تومان