آموزش رایگان اندروید (Android)- جلسه هشتم
android
به نام خدا آموزش هشتم اندروید اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1 .تعیین مسیر Workspace  2 .مراحل ساخت یک پروژه جدید پس از نصب موفقیت آمیز محیط برنامه نویسی اکلیپس و ابزارهای مورد نیاز برای توسعه اندروید که عبارتند ...