آموزش زبان HTML (جلسه 10)
html
آشنایی با Element ها در زبان اچ تی ام ال (html) خیلی اوقات یک Element با یک Tag مترادف قلمداد می شود اما این در حالی است که این دو اصطلاح با یکدیگر فرق می کنند. برای روشن شدن این ...