آموزش زبان HTML (جلسه 2)
html
تاریخچه زبان اچ تی ام ال (html) آقای تیم برنرز لی در سال 1989 شبکه جهانی وب را طرح ریزی کرد. در واقع هدف اصلی وی فراهم آوردن ساز و کاری بود که از آن طریق محققین بتوانند نتایج تحقیقات خود ...