آموزش زبان HTML (جلسه 24)
html
آشنایی با تگ map در زبان اچ تی ام ال (html) با استفاده از این تگ می توان بخشی هایی از یک تصویر را به نقاط قابل کلیک مبدل ساخت تا کاربر با کلیک بر روی آن نقاط به آدرسی ...