آموزش زبان HTML (جلسه 26)
html
لینک دادن به دیگر سایت ها از درون صفحات اچ تی ام ال (html) گاهی اوقات برای ما پیش می آید که نیاز داریم از درون سایت خود به سایت دیگری لینک دهیم. در اینگونه مواقع می بایست از لینک ...