آموزش زبان HTML (جلسه 27)
html
لینک دادن به بخش های مختلف یک صفحه اچ تی ام ال (html) علاوه بر لینک دادن به دیگر صفحات سایت و همچنین دیگر وب سایت ها، می توان به بخشی دیگر از یک صفحه هم لینک داد که در ...