آموزش زبان HTML (جلسه 31)
html
تبدیل یک عکس به لینک در اچ تی ام ال (html) در این ماژول قصد داریم تا عکسی را به یک لینک تبدیل کنیم. برای این منظور کد زیر را وارد ویرایشگر متن خود می کنیم: <!DOCTYPE html> <html> <head> ...