آموزش زبان HTML (جلسه 33)
html
استفاده از متاتگی برای باز شدن کلیه لینک های html در یک tab جدید ممکن است بخواهیم که کلیه لینک های سایت ما در یک Tab جدید باز شود. برای این منظور به جای آنکه این دستور را در هر ...