آموزش زبان HTML (جلسه 34)
html
اضافه کردن / به آدرس لینک های اچ تی ام ال (HTML) در لینک دادن به سایت های دیگر این نکته را همواره می بایست مد نظر قرار داد که اضافه کردن یک / به انتهای آدرس کاری است که ...
توسط
تومان