آموزش زبان HTML (جلسه 36)
html
استفاده از Attribute یی تحت عنوان title گاهی اوقات نیاز داریم تا زمانیکه کاربر نشانگر موس خود را روی یک لینک قرار دهد، اطلاعاتی تکمیلی مثل آدرس کامل لینک یا هر عبارت دیگری برای وی به نمایش در آید. در ...
توسط
تومان