آموزش زبان HTML (جلسه 43)
html
آشنایی با متاتگ refresh در زبان اچ تی ام ال (HTML) بسیاری از سایت های خبری هستند که نیاز دارند تا صفحه اصلی سایت آنها به طور مثال هر 2 دقیقه یک بار به روز رسانی شود تا آخرین اخباری ...