آموزش زبان HTML (جلسه 48)
html
آشنایی با روش ادغام کردن خانه های یک جدول در اچ تی ام ال (HTML) گاهی اوقات نیاز داریم تا خانه های یک جدول را با یکدیگر ادغام کنیم. برای این منظور دو راه کار پیش رو داریم. اگر بخواهیم ...
توسط
تومان