آموزش زبان HTML (جلسه 50)
html
آشنایی با فرم ها در اچ تی ام ال (HTML) یکی از اجزای جدایی ناپذیر وب سایت های دینامیک، استفاده از فرم ها برای جمع آوری اطلاعات از کاربران اینترنتی است. در واقع زمانیکه می خواهیم در یک سایت یا ...