آموزش زبان HTML (جلسه 53)
html
به کارگیری از reset در فرم های اچ تی ام ال (HTML) برای حذف نوشته های داخل فرم یکی دیگر از مقادیری که می توان برای type در نظر گرفت reset است. کاری که reset انجام می دهد این است ...
توسط
تومان