آموزش زبان HTML (جلسه 54)
html
استفاده از url به منظور وارد کردن آدرس های اینترنتی در فیلدهای فرم اچ تی ام ال (HTML) چنانچه بخواهیم فیلدی ایجاد کنیم که از آن طریق کاربران بتوانند آدرس وب سایتی را وارد فرم کنند می بایست از کد ...