آموزش زبان HTML (جلسه 56)
html
استفاده از range در تگ input برای انتخاب طیفی از اعداد در فرم های اچ تی ام ال (HTML) اگر بخواهیم این امکان را برای کاربران فراهم آوریم که بتوانند طیفی از اعداد را در فرم های اچ تی ام ...