آموزش زبان HTML (جلسه 59)
html
استفاده از دکمه های radio در فرم های اچ تی ام ال (HTML) در برخی از فرم ها گروهی از دکمه ها هستند که فقط یکی از آنها را می توان در آن واحد انتخاب کرد که اصطلاحاً به آنها ...