آموزش زبان HTML (جلسه 9)
html
آشنایی با حداقل تگ های یک فایل اچ تی ام ال (html) هر زبان برنامه نویسی از تعدادی Keyword یا "کلید واژه" تشکیل شده است که این کلید واژگان توسط طراحان آن زبان برنامه نویسی مشخص شده اند و هر ...