آموزش CSS – آشنایی با رنگ ها در سی اس اس (CSS) (جلسه 25)
css-style
در سی اس اس به طور کلی 140 رنگ استاندارد وجود دارد که در ادامه با آن ها آشنا خواهیم شد: در حین استفاده از این رنگ ها به خاطر داشته باشیم که به حروف کوچک و بزرگ نام رنگ ...
توسط
تومان