آموزش CSS – آشنایی با Property یی تحت عنوان background در سی اس اس (CSS) (جلسه 24)
CSS-learning-c59b7c
به کارگیری از background در طراحی صفحات وب می تواند تاثیر قابل توجهی در ظاهر وب سایت ما داشته باشد. به طور کلی background رنگ پس زمینه Element های اچ تی ام ال (HTML) را مشخص می سازد: همانطور که ...