آموزش CSS – آشنایی با Property یی تحت عنوان border در سی اس اس (CSS) (جلسه 22)
CSS-learning-c59b7c
معمولاً برای افزودن زیبایی بصری به Element های مختلف اچ تی ام ال (HTML) از Property یی تحت عنوان border استفاده می شود. به طور کلی border به سه صورت border-style، border-color و border-width مورد استفاده قرار می گیرد. این ...