آموزش CSS – آشنایی با Property یی تحت عنوان color در سی اس اس (CSS) (جلسه 26)
CSS-learning-c59b7c
برای آنکه بتوانیم در سی اس اس (CSS) رنگ نوشته های خود را تغییر دهیم، می بایست از دستور color استفاده کنیم. برای روشن شدن این موضوع کدهای اچ تی ام ال (HTML) زیر را وارد ویرایشگر متن می کنیم: ...