آموزش CSS – استفاده از دستور important برای جلوگیری از هم پوشانی کدهای سی اس اس (CSS) (جلسه 11)
CSS-learning-c59b7c
با توجه به قوانین آبشاری سی اس اس (CSS) آخرین کدهای نوشته شده همواره اعمال می شوند. حال زمان هایی برای ما پیش می آید که نیاز داریم این قانون آبشاری کدهای سی اس اس را نقض کنیم. برای این ...