آموزش CSS – نحوه به کارگیری چندین تصویر پس زمینه در سی اس اس (CSS) (جلسه 28)
CSS-learning-c59b7c
یکی از قابلیت های بسیار کاربردی در سی اس اس امکان اختصاص بیش از یک تصویر برای background-image است. در واقع با استفاده از این قابلیت می توان چیزهای جذابی من جمله بنرهایی که از چندین عکس تشکیل شده اند ...