آموزش CSS – نحوه کامنت گذاری در کدهای سی اس اس (CSS) (جلسه 13)
CSS-learning-c59b7c
همانطور که می دانیم در زبان اچ تی ام ال برای کامنت گذاری از علامت های <--       --!> استفاده می کنیم اما در کدهای سی اس اس بایستی از روش دیگری برای کامنت گذاری استفاده کنیم. پیش از توضیح پیرامون ...