آموزش HTML
html
معرفی زبان HTML زبان HTML پایه و اساس طراحی صفحات وب می باشد. عبارت HTML که مخفف Hyper-Text Markup Language به معنای "زبان علامت گذاري فرا متنی"است، زبان استاندارد طراحی صفحات وب است که از آن طریق می توان وب ...