استفاده از تگ datalist در فرم های اچ تی ام ال (HTML)
html
استفاده از تگ datalist در فرم های اچ تی ام ال (HTML) یکی دیگر از ویژگی های فرم ها در HTML5 این است که از طریق آن ها می توان این امکان را به کاربران داد تا چنانچه اولین حرف ...